Jak budować poczucie własnej wartości wśród dzieci?

BEZPŁATNE SZKOLENIE

19 kwietnia 2022 r.

Godzina 19.30

 

Empatia, pewność siebie, zdrowa relacja…
👉  Czy aby na pewno wiemy o nich wystarczająco dużo?
👉  Jaka jest ich istota w widocznych zachowaniach u dzieci?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące magii słów w procesie budowania własnej osobowości oraz sposobów
na dodawanie skrzydeł drugiej osobie 😇👼

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
✔ o podstawach Pozytywnej Dyscypliny – jej narzędziach, metodach, podejściu
✔ czym jest poczucie własnej wartości
✔ jak budować u dzieci takie kompetencje, jak odporność psychiczna czy pewność siebie
✔ jak ważne jest empatyczne podejście do drugiej osoby, umiejętność słuchania i bycie w relacji
✔ o istocie rozumienia przyczyn zachowań u dzieci i koncentrowaniu się na rozwiązaniach
✔ o błędach jako doskonałych okazjach do nauki
✔ o tym, że odpowiednio wyrażona wdzięczność, docenianie oraz motywacja mają ogromną moc

🔔

Szczególnie dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów
oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi
w przedszkolach, szkołach i placówkach dydaktyczno-wychowawczych.

🔔

Szkolenie DLA OSÓB
które, chcą budować zdrowe i wartościowe relacje ze swoimi
podopiecznymi…

🔔

…a także  dla tych, którzy chcą budować w dzieciach poczucie własnej wartości
od samego początku ich drogi w procesie socjalizacji

Prowadząca: Olga Pośpiech

Szkolenie poprowadzi Olga Pośpiech – Certyfikowana Edukatorka PD dla rodziców, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.
Organizuje szkolenia, warsztaty i webinaria. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie.
Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego.
Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od 4 lat.