Jak wprowadzać Pozytywną Dyscyplinę w przedszkolu?

Bezpłatne szkolenie on-line

25 stycznia 2022 r.

Godz. 19.30

Jak (i dlaczego?) wprowadzać Pozytywną Dyscyplinę w przedszkolu?

Pozytywna Dyscyplina jest pełną szacunku i empatii metodą wychowawczą, która pomaga na całym świecie rodzicom i nauczycielom skutecznie komunikować się z dziećmi i wspierać je w rozwoju.

Poszukiwanie rozwiązań w miejsce zasądzania kary oraz całkowita akceptacja uczuć dzieci to tylko część fundamentów, dzięki którym nurt zyskał powszechne uznanie w środowisku pedagogicznym, naukowym oraz pośród rodziców dzieci w każdym wieku.

O tym, w jaki sposób wprowadzać elementy Pozytywnej Dyscypliny w przedszkolu, dowiesz się podczas tego godzinnego szkolenia!

🖐

Poznasz pięć filarów Pozytywnej Dyscypliny
i dowiesz się, na jakie podstawowe potrzeby odpowiadają

💡

Odkryjesz najczęstszą przyczynę niegrzecznego zachowania dzieci i dowiesz się jak na nie odpowiedzieć

🛠

Otrzymasz gotowe narzędzia wychowawcze, które możesz zastosować już kolejnego dnia w przedszkolu!

Prowadząca: Olga Pośpiech

Szkolenie poprowadzi Olga Pośpiech – Certyfikowana Edukatorka PD dla rodziców, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych.
Organizuje szkolenia, warsztaty i webinaria. Doświadczona dyrektorka przedszkola w nurcie metody Marii Montessori, z 6-letnim stażem. Na co dzień jest mamą dwóch chłopców w wieku szkolnym.